• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  road octane

  Giải thích VN: Sự phân loại khă năng chống nổ của nhiên liệu mô-tô trong điều kiện lái xe bình thường hoặc dùng lực kế khung [[gầm. ]]

  Giải thích EN: The measured antiknock rating of a motor fuel determined under normal driving conditions or using a chassis dynamometer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X