• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  area triangulation

  Giải thích VN: Phép đạc tam giác dùng để mở rộng các hướng từ một điểm kiểm soát, bao quát vùng xung [[quanh. ]]

  Giải thích EN: Triangulation that extends in various directions from a control point, covering the surrounding region.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X