• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acceptance test

  Giải thích VN: Một phép kiểm tra thực hiện trên một sản phẩm để xác định liệu đáp ứng các yêu cầu [[không. ]]

  Giải thích EN: Any test performed on a product or item to determine if it meets specifications or standards.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X