• Thông dụng

  Danh từ.

  Crystal, glass.
  đồ pha
  glass-ware.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  crystal
  crystal glass

  Giải thích VN: Một loại thủy tinh sạch chứa chì khả năng làm tăng sự rực rỡ, độ bền, độ trong [[suốt. ]]

  Giải thích EN: A clear glass containing lead, which increases its brilliancy, strength, and clarity.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X