• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  trapped-air process

  Giải thích VN: Một quá trình để đúc thổi các vật kín bằng chất [[dẻo. ]]

  Giải thích EN: A procedure for blow-molding closed plastic objects.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X