• Thông dụng

  Come and go.
  đây nhiều người qua lại
  There is a lot of people coming and going here.
  Reciprocal, mutual.
  ảnh hưởng qua lại
  A reciprocal influence.
  Tác dụng qua lại giữa nam châm dòng điện
  The reciprocal effect between a magnet and an electric current.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mutual
  reciprocal
  reciprocating
  tot and fro

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X