• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  orient

  Giải thích VN: 1. quay về phía đông hay cố định một vị trí theo hướng đông 2. vẽ một bản đồ thẳng hàng với một điểm xác định trên la [[bàn. ]]

  Giải thích EN: 1. to turn to the east or to fix in position in reference to the east.to turn to the east or to fix in position in reference to the east.2. to set a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.to set a map in alignment with the actual points on a compass or the landscape.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X