• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  code of practice
  practice
  process engineering

  Giải thích VN: tiến trình phôi thai, hinh thành, phát triển, bổ sung của một quá trình sản [[xuất. ]]

  Giải thích EN: The conception, design, development, and implementation of a production process.

  processing
  specification
  technical regulations

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  technical process

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X