• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ground wave

  Giải thích VN: Thành phần sóng tuyến truyền theo mặt [[đất. ]]

  pha sóng đất
  phase of the ground wave
  sự lan truyền sóng đất
  ground wave propagation
  sự thu bằng sóng đất
  ground-wave reception
  tần sóng đất
  ground-wave range

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X