• Thông dụng

  Động từ.

  To pread; to run.
  lửa cháy lan qua nhà bên cạnh
  The fire spread to next house.

  Danh từ.

  Orchid.
  loài lan
  orchideae.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hut
  shed

  Giải thích VN: Một cấu trúc xây thường thô nhỏ được sử dụng để ấn náu hoặc lưu [[trữ. ]]

  Giải thích EN: A small, usually roughly built structure used for shelter or storage.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spread
  phosphorus
  knurl
  roll
  roller
  rolling
  wheel
  encroach
  encroachment
  engaged
  dive

  Giải thích VN: 1. nhảy lao đầu xuống nước 2. nhấn chìm thể, vật thể, khoang chứa xuống dưới môi trường nước, đặc biệt mục đích nghiên cứu môi trường hay tác động của [[nó. ]]

  Giải thích EN: 1. to plunge headfirst into water.to plunge headfirst into water.2. to submerge one's body, or an object, chamber, or vessel, into an underwater environment, especially for the purpose of studying this environment or its effects.to submerge one's body, or an object, chamber, or vessel, into an underwater environment, especially for the purpose of studying this environment or its effects.

  diving
  duck
  submerge
  submersible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X