• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acceptance number

  Giải thích VN: Số lượng sản phẩm sai sót lớn nhất cho phép của mỗi hàng để hàng được chấp [[nhận. ]]

  Giải thích EN: The maximum number of defective items per lot allowed for acceptance of the lot.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X