• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  link control
  sự điều khiển liên kết logic
  LLC (logicallink control)
  sự điều khiển liên kết logic
  logical link control (LLC)
  sự điều khiển liên kết logic cải tiến
  enhanced logical link control (ELLC)
  sự điều khiển liên kết logic loại 1
  logical link control type 1
  sự điều khiển liên kết logic nâng cao
  ELLC (enhancedlogical link control)
  sự điều khiển liên kết logic định tính
  QLCLC (qualifiedlogical link control)
  sự điều khiển liên kết logic định tính
  qualified logical link control (QLLC)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X