• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conduction
  sự dẫn điện kiểu Townsend
  Townsend conduction
  sự dẫn điện lỗ trống
  hole conduction
  sự dẫn điện loại n
  n-type conduction
  sự dẫn điện loại p
  p-type conduction
  sự dẫn điện một chiều
  unidirectional conduction
  sự dẫn điện ngoại lai
  extrinsic conduction
  sự dẫn điện phát sáng
  glow conduction
  sự dẫn điện tối
  dark conduction
  electric conduction
  electrical conduction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X