• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  clench

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  entry (accounting)
  rating
  record
  recording
  registration
  variation recording
  well logging

  Giải thích VN: Sự ghi lại phân tích các đặc tính liên quan tới các khối lọt qua bởi một lỗ [[khoan. ]]

  Giải thích EN: The recording and analysis of characteristics relating to formations penetrated by a drill hole.

  writing
  clinch

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  recording

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X