• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  behaviour
  sự làm việc mềm dẻo
  clastic-plastic behaviour
  operation
  sự làm việc liên tục
  rouble-free operation
  run
  running
  service
  sự làm việc liên tục
  continuous service
  work
  sự làm việc khoán
  contract work
  working
  sự làm việc điện
  live working
  sự làm việc ngoại tuyến
  off-line working
  sự làm việc thủ công
  manual working
  sự làm việc đồng bộ
  synchronous working

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  make

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X