• Vật lý

  breeding

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  multiplication
  sự nhân hạt mang
  carrier multiplication
  sự nhân tần
  frequency multiplication
  sự nhân tần (số)
  frequency multiplication
  sự nhân tần số
  frequency multiplication
  corrugation
  crowding
  curling
  puckering
  wove
  wrinkling
  acceptance
  cognition
  sự nhận biết bằng máy
  machine cognition
  receiving
  reception

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  acceptance
  sự nhận trả dung thông
  accommodation acceptance
  sự nhận trả không bảo đảm
  uncovered acceptance
  sự nhận trả một hối phiếu
  acceptance of a draft
  sự nhận trả ngoài hối phiếu
  extrinsic acceptance
  sự nhận trở
  acceptance for carriage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X