• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fastness
  tính bền ánh sáng
  fastness to light
  tính bền màu
  color fastness
  lasting
  resistance
  tính bền ga zolin
  petrol resistance
  tính bền gazolin
  gas resistance
  tính bền gazolin
  gasoline resistance
  tính bền hóa chất
  chemical resistance
  tính bền khí quyển
  weather resistance
  tính bền khí đốt
  gas resistance
  tính bền khí đốt
  gasoline resistance
  tính bền khí đốt
  petrol resistance
  tính bền lạnh
  cold resistance
  tính bền lạnh
  temperature resistance
  tính bền màu
  light resistance
  tính bền nhiệt
  heat resistance
  tính bền nhiệt
  resistance to heat
  tính bền nhiệt
  temperature resistance
  tính bền sốc nhiệt
  thermal shock resistance
  tính bền sunfat
  sulfate resistance
  tính bền xăng
  gas resistance
  tính bền xăng
  gasoline resistance
  tính bền xăng
  petrol resistance
  toughness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  endurance
  fastness
  tính bền acid
  acid fastness

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X