• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blower
  bơm tăng áp
  air blower
  boost
  áp lực tăng áp
  boost pressure
  áp suất tăng áp
  boost pressure
  máy bơm tăng áp
  boost pump
  van tiết lưu tăng áp
  throttle boost valve
  van điều khiển tăng áp
  boost control valve
  boost pressure

  Giải thích VN: áp lực trong ống nạp nhiên [[liệu. ]]

  boosting
  deliver
  inject
  pressurize
  step up

  Giải thích VN: Điện áp từ thấp lên [[cao. ]]

  biến áp (điện lực) tăng áp
  step-up (power) transformer
  máy biến áp tăng áp
  step-up transformer
  trạm tăng áp
  step-up substation
  supercharge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X