• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  battened wall

  Giải thích VN: Tường được hình thành bởi các tấm vữa hoặc lati - vữa được gia cố bởi các thanh nẹp mặt [[trong. ]]

  Giải thích EN: A plasterboard or lath-and-plaster wall that is reinforced with battens on its internal faces.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X