• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lath

  Giải thích VN: Miếng gỗ mộc mỏng làm từ gỗ khối được dùng để tăng sức bền cho thạch cao, lưới mắt cáo hay thanh [[gỗ. ]]

  Giải thích EN: A thin wooden strip of timber used to provide strength for plaster, trellis, or slats.

  gỗ lati (để trát)
  lath wood
  lati cho vữa bám
  plasterers lath
  lati cho vữa bám
  rendering lath
  lati gỗ (dùng để lợp nhà hoặc trát)
  wood lath

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X