• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  apron
  push plate
  covering slab
  hood

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base
  base plate or baseplate

  Giải thích VN: Một tấm kim loại hình thành phần nền hoặc đế của một cột hoặc một vách ngăn. Tham khảo: SOLE [[PLATE. ]]

  Giải thích EN: A metal plate that forms the foundation or base of a wall stud or other partition. Also, SOLE PLATE..

  bed plate
  bottom
  end plate
  foundation
  main foundation
  pallet
  platform
  sole
  sole piece
  sole plate
  thill
  tray

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X