• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  filter bed

  Giải thích VN: Một tấm lọc gồm các chất mang hạt dùng để lọc dụ như tấm bằng đất, tấm bằng cát dùng để lọc nước hoặc nước [[thải. ]]

  Giải thích EN: A contact bed of granular material used for filtering, such as a bed of soil or sand used to filter water or sewage. Also, BACTERIA BED.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  filter sheet
  plate filter
  sheet filter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X