• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  card
  khe cầm tấm mạch
  card slot
  khe cắm tấm mạch
  card slot
  tấm mạch chính
  master card
  tấm mạch dài
  long card
  tấm mạch khớp nối mạng
  network interface card
  tấm mạch logic
  logic card
  tấm mạch mở rộng bus
  BEC (busextension card)
  tấm mạch mở rộng bus
  bus extension card
  tấm mạch ngắn
  short card
  tấm mạch nhận mở rộng bus
  BER (busextension receiver card)
  tấm mạch song song
  parallel card
  tấm mạch điều khiển sự mở rộng bus
  BED (busextension driver card)
  circuit card

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X