• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tier

  Giải thích VN: Một hàng, thường một hàng của một chuỗi được phân lớp của các hàng, của các thành phần hoặc vật thể kiến trúc như các hàng [[ghế. ]]

  Giải thích EN: A row, usually one of a layered series of rows, of architectural members or objects such as seats.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X