• Thông dụng

  Danh từ
  vocabulary

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back matter
  glossary
  lexical
  bộ phân tích từ vựng
  lexical analyzer
  cấu trúc từ vựng
  lexical structure
  dấu hiệu từ vựng
  lexical token
  thông báo từ vựng
  lexical token
  mức từ vựng
  lexical level
  phạm vi từ vựng
  lexical scope
  quy ước từ vựng
  lexical convention
  thẻ từ vựng
  lexical token
  đối tượng từ vựng
  lexical level object
  đơn vị từ vựng
  lexical token
  đơn vị từ vựng
  lexical unit
  lexicon
  token
  dấu hiệu từ vựng
  lexical token
  thông báo từ vựng
  lexical token
  thẻ từ vựng
  lexical token
  đơn vị từ vựng
  lexical token

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X