• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  nozzle-contraction-area ratio

  Giải thích VN: Tỷ lệ giữa khu vực vòi phun đi qua ống với dòng khí tại đầu vào của [[lỗ. ]]

  Giải thích EN: The ratio between the nozzle cross-sectional area for gas flow at its inlet to that at its throat.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X