• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  scorch time

  Giải thích VN: Thời gian cao su thể sử dụng được tại một nhiệt độ cho trước trước khi quá trình lưu hóa diễn [[ra. ]]

  Giải thích EN: The time during which a rubber compound can be worked at a given temperature before curing begins..

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X