• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Composite

  Giải thích VN: Một kiểu kiến trúc của La kết hợp các thành phần của kiến trúc Ionic [[Corin. ]]

  Giải thích EN: A Roman order combining elements of the Corinthian and Ionic.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X