• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  redundant

  Giải thích VN: Sự quá mức không cần thiết; thường được sử dụng để tả một bộ phận thừa trong một cấu trúc chịu tải [[trọng. ]]

  Giải thích EN: Excessive or unnecessary; specific uses include:describing a member that is not necessary to support the load of the structure.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X