• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  mordant dye

  Giải thích VN: Thuốc nhuộm trong nghành dệt đòi hỏi phải chất cắn màu để đạt được hiệu quả cao khi [[nhuộm. ]]

  Giải thích EN: A textile dye that requires the use of a mordant to effectively bind it to the textile fiber.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X