• Thông dụng

  Danh từ
  heading

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  heading
  bắt đầu tiêu đề
  Start Of Heading (SOH)
  tiêu đề báo cáo
  report heading
  tiêu đề nhóm
  group heading
  tiêu đề đầu trang
  running heading
  tiêu đề điều khiển
  control heading
  đặt tiêu đề đầu trang
  page heading
  lettering
  name

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  caption
  heading
  tiêu đề cột
  column heading
  title
  thanh tiêu đề (trên trang Web)
  title bar
  subheading

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X