• Thông dụng

  Danh từ
  focus

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  focal
  tiêu điểm báo động
  alert focal point
  tiêu điểm các dịch vụ quản
  management services focal point
  tiêu điểm các dịch vụ quản
  MSFP (managementservices focal point)
  tiêu điểm mặc định
  default focal point
  tiêu điểm quản sự cố
  problem management focal point
  tiêu điểm thứ cấp
  secondary focal point

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  epicenter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X