• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  underflow
  ngoại lệ tràn dưới
  underflow exception
  sự chỉ báo tràn dưới
  underflow indication
  tràn dưới dấu chấm động
  floating point underflow
  tràn dưới phần đặc trưng
  characteristic underflow
  tràn dưới số học
  arithmetic underflow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X