• Thông dụng

  Danh từ
  school

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  school
  công trình trường học
  school building
  giảng đường trường học
  school lecture-room
  khu gần trường học
  school plot
  kiến trúc trường học
  school architecture
  túc (trường học)
  boarding school
  trường học của khu vực
  area school
  trường học hàm thụ
  correspondence school
  trường học hàm thụ
  cortespondence school
  trường học từ thiện
  charity school
  trường học từ xa (truyền thanh)
  school of the air
  trường học công trình giáo dục
  School and Education Building
  đoạn gần trường học
  school plot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X