• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  resin-in-pulp ion exchange

  Giải thích VN: Quá trình trao đổi ion sử dụng cực âm bằng chất tổng hợp một quặng uranium fa trộn trong axit để sản xuất [[quặng. ]]

  Giải thích EN: An ion-exchange process that utilizes an anion-exchange resin and a heavy slurry of ground uranium ore in acid-leach liquor to produce ore.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X