• Thông dụng

  Tính từ
  neutralist

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  neutral
  các cường quốc trung lập
  neutral powers
  cảng của nước trung lập
  neutral port
  chính sách trung lập
  neutral policy
  cờ nước trung lập
  neutral flag
  sản xuất tiêu dùng tính trung lập
  neutral production and consumption
  tàu của nước trung lập
  neutral ship
  duplicate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X