• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tunnel
  công trình khai đào tunen
  tunnel excavation
  cửa tunen thẳng
  straight tunnel portal
  cửa tunen xiên
  skew tunnel portal
  miệng tunen
  tunnel head
  rãnh tunen
  tunnel waterway channel
  sự định vị tunen
  tunnel laying out
  vỏ mặt tunen
  tunnel facing
  vỏ tunen
  tunnel lining
  vòm tunen
  tunnel roof
  vòm tunen
  tunnel vault
  đường tunen
  tunnel route

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X