• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  row of logs
  timber set
  tire rim
  tyre
  biên dạng vành bánh xe
  wheel tyre contour
  biên dạng vành bánh xe hình trụ
  cylindrical wheel tyre profile
  lắp vành bánh xe
  tyre fastening
  lắp vành bánh xe
  wheel tyre fastening
  mặt lưng của vành bánh xe
  back tyre face
  máy tiện khoan đứng vành bánh xe
  wheel tyre vertical boring and turning mill
  máy tiện vành bánh xe
  tyre (turning) lathe
  nung nóng vành bánh xe
  tyre heating
  nung nóng vành bánh xe
  wheel tyre heating
  vành bánh xe
  wheel tyre
  vành bánh xe côn
  wheel tyre cone
  vành bánh xe đã sử dụng
  worn wheel tyre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X