• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brush ring
  collector
  vành góp điện
  collector ring
  vành góp điện (láy điện)
  collector shoe
  vành góp điện (lấy điện)
  collector ring
  collector shoe
  commutator
  chổi vành góp (điện)
  commutator brush
  măng sông vành góp
  commutator V-ring
  ống lồng vành góp
  commutator V-ring
  sự đánh lửa vành góp
  commutator sparking
  vành góp xo
  spring commutator
  vành góp hai mảnh
  split-ring commutator
  vành góp kép
  double commutator
  vành góp phân đoạn
  divided commutator
  vành góp điện
  commutator ring
  đầu vành góp
  commutator head
  động vành góp
  commutator motor

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X