• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  basket-handle arch

  Giải thích VN: Vòm được làm phẳng bằng cách kéo, giằng từ ba hay nhiều hơn các [[tâm. ]]

  Giải thích EN: A low-crowned (flattened) arch drawn from three or more centers. Also, SEMIELLIPTICAL ARCH, MULTICENTERED ARCH.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X