• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drill collar

  Giải thích VN: Thiết bị đệm khoan dùng để làm giảm ứng suất vặn khi vận hành máy khoan sâu lòng [[đất. ]]

  Giải thích EN: A drill string-to-drill collaring device, which can weigh up to 100 tons, to alleviate torsional stresses in deep boring operations.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X