• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  self-bonded magnet wire

  Giải thích VN: Dây dẫn điện cứng lớp polyme phủ ngoài tạo khả năng tự dính kết với các vòng dây gắn [[ximăng. ]]

  Giải thích EN: A rigid, solid electrical conductor with a top-coat polymer that provides a self-bonding action for cementing turns of a coil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X