• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  horizontal circle

  Giải thích VN: một vòng tròn hoặc máy kinh dùng để đo các cạnh của chân [[trời. ]]

  Giải thích EN: A circular, graduated plate affixed to the base of a transit or theodolite telescope in order to measure horizontal angles.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X