• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  effective confusion area

  Giải thích VN: Không gian của rađa sau cân bằng với không gian rađa của một máy bay cho trước với một tần số xác [[định. ]]

  Giải thích EN: The space occupied by countermeasure radar that equals the radar space of a designated aircraft traveling at a designated frequency.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X