• Thông dụng

  Động từ
  to transport

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  carriage
  carry
  conveying
  dump valve

  Giải thích VN: Một van an toàn tự động lớn được dùng trong thùng chứa để giải phóng áp suất hoặc nhiên liệu trong trường hợp khẩn [[cấp. ]]

  Giải thích EN: A large automatic safety valve used in a tank or container to release pressure or fuel quickly in an emergency situation.

  transport

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  carriage
  conveyance
  line shipping
  portage
  traffic
  transit
  transport

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X