• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dielectric
  insulator
  vật cách điện kiểu cùm
  shackle insulator
  vật cách điện kiểu lõi đặc
  solid core-type insulator
  vật cách điện lõi rắn
  solid-core insulator
  vật cách điện méo
  strain insulator
  vật cách điện treo
  suspension insulator
  vật cách điện trụ
  post insulator
  vật cách điện từng đoạn
  section insulator
  vật cách điện đầu vào
  lead-in insulator
  isolator
  porcelain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X