• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  raw material

  Giải thích VN: Vật liệu chưa qua xử được kết hợp với nhau để thành sản phẩm hoàn thiện trong quá trình sản xuất chế [[tạo. ]]

  Giải thích EN: Material that has not yet been processed and incorporated into a finished good in a production or manufacturing process.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X