• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fibrous plaster

  Giải thích VN: Tấm vữa được tạo ra bằng cách căng bạt dọc với một khung gỗ phủ lên đó một lớp vữa; được dùng để làm vật liệu xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: A plaster slab formed by stretching canvas across a wooden frame and coating it with a layer of gypsum plaster; used as a building material.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dash

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X