• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  shunt valve

  Giải thích VN: Một cái van cung cấp chất lỏng dưới áp lực qua một đường ống [[thoát. ]]

  Giải thích EN: A valve that provides fluid under pressure an easy escape route.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X