• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  medullitis
  myelitis
  viêm tủy cấp
  acute myelitis
  viêm tủy cổ
  myelitis cervicalis
  viêm tủy cột
  funicular myelitis
  viêm tủy hành
  bulbar myelitis
  viêm tủy ngang
  transverse myelitis
  viêm tủy quanh ống nội tủy
  periepenolymal myelitis
  viêm tủy sau tiêm chủng
  myelitis vaccinia
  viêm tủy xuất huyết
  hemorrhagic myelitis
  pancreatitis
  viêm tụy mạn
  chronic pancreatitis
  viêm tụy
  purulent pancreatitis
  viêm tụy sỏi
  calcareous pancreatitis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X